ASBESTIPURKUTYÖT
SIISTISTI JA TURVALLISESTI

JT Asbesti on toiminut aluehallinnon valtuuttamana asbestipurkuyrityksenä jo vuodesta 1997 asti eli yli 20 vuoden ajan!

Kaikki työntekijämme ovat asbestipurkutyön koulutuksen käyneitä ammattilaisia ja saaneet kunnollisen perehdytyksen myös kentällä. Omaamme vankan kokemuksen asbestipurkuun ja ammattitaitoomme voi luottaa. Teemme asbestipurkutyön laadusta tinkimättä ja aina lain määrittämin menetelmin. Työnjälkemme on siisti, puhdas ja viimeistelty.

Lue myös muista purkupalveluistamme

Purkutyöt aloitetaan asbesti- ja haitta-ainekartoituksella

Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa on asbestia jossakin muodossa, esimerkiksi putkieristeissä, pintamateriaaleissa tai rakenteiden sisäisissä materiaaleissa. Siksi ennen purkutöitä kohteessa tehdään kattava asbesti- ja haitta-ainekartoitus, joka antaa pohjatiedot purku- ja turvallisuussuunnittelulle.

Lue lisää asbesti- ja haitta-ainekartoituksesta

Monen vuosikymmenen kokemus

Joukostamme löytyy ammattilaisia, joilla on kokemusta asbestipuruista yli 30 vuoden ajalta. Henkilöstöömme kuuluu myös asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoita (AHA-pätevyys eli asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifikaatti). Lisäksi olemme mukana Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry:n hallituksessa kehittämässä ja uudistamassa alan lainsäädäntöä ja työskentelytapoja.

Kannamme vastuun tilan puhtaudesta
ja turvallisuudesta

Asbestia sisältävät materiaalit ovat turvallisia niin kauan kuin ne pysyvät ehjinä. Asbestipitoisia materiaaleja purettaessa syntyy aina asbestipölyä, jota on vaarallista hengittää. Asbestipurkajana otamme vastuumme vakavasti ja toteutamme purkutyöt asbestilainsäädännön mukaan, nykyaikaisilla laitteilla ja suojavarusteilla.

Kehitämme työskentelytapojamme koko ajan myös säilytettävien rakenteiden suojauksessa, kohteen siivoamisessa ja asbestijätteen kuljetuksessa. Oikein otetuilla ja laboratoriossa analysoiduilla puhdasilmanäytteillä varmistamme, että tila on turvallinen seuraavan rakennusvaiheen toteuttajalle, ja myös loppukäyttäjät voivat olla luottavaisin mielin.

Asbestinpurku käytännössä

Asbestipurkutyön voi suorittaa vain aluehallinnon valtuuttama asbestipurkutyöyritys. Purkutyössä on noudatettava RATU-korttia 82-0347 sekä valtioneuvoston asetusta asbestityön turvallisuudesta. Asbestipurkutyön aloitusilmoitus on toimitettava vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista paikalliseen aluehallintovirastoon.

Yleisimmin asbestipurkutyö suoritetaan siten, että purettava kohde osastoidaan muusta tilasta. Käytännössä tämä tarkoittaa kohteen huolellista suojaamista ja alipaineistamista. Osastoinnin tarkoituksena on tehdä työstettävä tila omaksi osastokseen. Tilaan rakennetaan ilmatiiviit suojat, tila alipaineistetaan ja siihen rakennetaan kolmiosainen sulkutunneli. Näin pystytään varmistumaan, etteivät purkutyön aikana syntyvät asbestikuidut pääse leviämään muihin, niin sanottuihin puhtaisiin tiloihin.

Asbestipurkutyön jälkeen osastoitu tila siivotaan ja tilassa suoritetaan aggressiivinen ilmamittaus. Ilmamittauskapseli lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Laboratoriosta saatu ilmamittausanalyysi kertoo, onko ilmassa havaittavissa haitallista määrää asbestikuituja. Mikäli laboratorio toteaa ilmanäytteen puhtaaksi, voidaan remonttialueen osastointi purkaa ja tila todeta puhtaaksi. Puhdas ilmamittaustulos varmistaa tilan olevan turvallinen ja puhdas myös sen jatkokäyttäjille.

Muita asbestipurkutyömenetelmiä ovat muun muassa kohdepoisto ja purkupussimenetelmä. Näitä menetelmiä käytetään kuitenkin vain tiettyihin asbestimateriaaleihin tai -kohteisiin.

Heräsikö kysymyksiä? Jätä yhteydenottopyyntö!